Karneval 2016 RoSo

Bilder vom RosenSonntag (Nachholzug) in Koblenz vom 28.02.2016